Onlangs hebben we als Kerkradio gesproken over de vele ontwikkelingen op audio- en videogebied die zijn ontstaan voor het uitzenden van kerkdiensten. Veel kerken van de Protestantse Gemeente Apeldoorn verzorgen inmiddels zelf online uitzendingen van hun kerkdiensten. De Covid pandemie heeft dit proces bovendien aanzienlijk versneld.

We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de toegevoegde waarde van de radio-uitzendingen van Kerkradio Apeldoorn steeds minder wordt. We zullen daarom onze uitzendingen per 31 december 2023 beëindigen. Deze beslissing nemen we met pijn in ons hart, maar toch menen we dat dit de juiste is.

In 1951 zijn wij gestart als Ziekenradio om mensen bij de kerk betrokken te houden waarvoor het niet mogelijk was om de diensten fysiek bij te wonen. Dat hebben we 72 jaar lang met heel veel plezier en toewijding gedaan.

Natuurlijk kunt u blijven luisteren en/of kijken naar de diensten van de kerken van de Protestantse Gemeente Apeldoorn, maar vanaf 01-01-2024 alleen online via de website van de betreffende kerk. Op deze pagina vindt u een handig overzicht.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via het formulier op deze website of via de post. Ons adres is:

Kerkradio Apeldoorn
p/a Hofveld 52
7331 KE Apeldoorn

Team Kerkradio Apeldoorn